V okviru programa Erasmus+ se lahko izmenjave udeležijo tudi učitelji. Razpis za izvedbo izmenjave učiteljev razpiše Univerza v Ljubljani, navadno v juniju. Razpis se objavi na spletni strani trenutni razpisi

 

Učitelji, ki želijo na izmenjavo, lahko izbirajo med institucijami, s katerimi ima UL FRI podpisano bilateralno pogodbo. Seznam sklenjenih bilateralnih pogodb je del razpisa.

 

Če učitelj želi na izmenjavo na institucijo, s katero UL FRI nima podpisane bilateralne pogodbe, lahko to uredi sam. Navodila za sklepanje bilateralnih pogodb dobi pri koordinatorju za mednarodne izmenjave.

 

Opomba: učitelj, ki se prijavi za izmenjavo, mora le-to tudi dejansko realizirati. Če izmenjave ne realizira, se naslednje leto zmanjša število učiteljev, za katere Univerza v Ljubljani zagotovi sredstva.