03. jun
-
03. jul
Izpitno obdobje
ob 00:00

Spomladansko izpitno obdobje med 3. 6. 2020 in 3. 7. 2020.

 

Študenti so bili preko sistema Studis seznanjeni z Navodili za pripravo in izvedbo pisnih preverjanj znanj na UL FRI.