Uvod v umetno inteligenco in strojno učenje

Na izobraževanju bomo razjasnili razliko med človeško in računalniško inteligenco ter spoznali osnove strojnega učenja kot temelj umetne inteligence. Spoznali bomo, kaj nam umetna inteligenca lahko nudi pri reševanju težkih problemov, se seznanili z osnovami strojnega učenja za analizo podatkov ter praktično preizkusili orodja za analizo podatkov na konkretnih problemih.

 

Izobraževanje bo potekalo v torek in sredo, 18. in 19. junija 2019, od 9.00 do 13.00 ure v Akademiji FRI. Zajemalo bo 4 šolske ure predavanj in 4 šolske ure praktičnih vaj na računalnikih.


 
VSEBINA:

 • UVOD IN PREGLED PODROČJA:kaj je (umetna) inteligenca in kaj je (strojno) učenje; razlika med človekom in strojem; odkrivanje zakonitosti iz podatkov; nadzorovano učenje: klasifikacija in regresija; pregled aplikacij;  
 • OSNOVNE METODE STROJNEGA UČENJA: odločitvena drevesa; K najbližjih sosedov, Naivni Bayesov klasifikator; učenje ansamblov: naključni gozdovi; uvod v umetne nevronske mreže;
 • VSEBINA VAJ: uvod v statistični paket R, ki je namenjen analizi podatkov z različnimi metodami strojnega učenja; priprava učne množice; Klasifikacija; 

 

PRIJAVNINA:

 • Cena za posameznike: 400 € + DDV
 • Člani Kluba alumnov UL: 350 € + DDV
 • Člani Kluba alumnov UL FRI: 330 € + DDV
 • Študenti: 90 € + DDV

 

Cena zajema:
-  izvedbo izobraževanja,
-  zapiske z dodatno razlago, ilustracijami in primeri,
-  certifikat Akademije FRI,
-  malico.

 

Vsak udeleženec potrebuje svoj prenosni računalnik.

 

IZVAJALCA:

Dr. Igor Kononenko je redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter predstojnik Laboratorija za kognitivno modeliranje. Njegova raziskovalna področja so umetna inteligenca, strojno učenje, nevronske mreže in kognitivno modeliranje. Je (so)avtor 210 člankov na teh področjih ter 10 učbenikov. Je član uredniškega odbora revij Applied Intelligence Journal (Kluwer Ac. Publ.) in Informatica Journal. Je soavtor knjige MACHINE LEARNING AND DATA MINING: Introduction to Principles and Algorithms, ki je izšla pri angleški znanstveni založbi Horwood Publishing.

Dr. Petar Vračar je asistent na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter član Laboratorija za kognitivno modeliranje.

 

Uporaba pametnih pogodb pri tehnologiji veriženja blokov

Predstavili vam bomo celovit pregled t. i. pametnih pogodb, od razpoložljivih tehnologij, trendov in orodij, do pristopov in primerov dobrih ter slabih praks. Spoznali boste možnosti praktične uporabe bodisi kot razširitev obstoječih arhitektur bodisi kot mehanizem za sklepanje dogovorov med različnimi entitetami.

 
Izobraževanje bo potekalo v četrtek in petek, 26. in 27. junija 2019, od 10.00 do 14.00 ure v Akademiji FRI.

 

VSEBINA:

 • Osnovni pregled tehnologije veriženja blokov (blockchain).
 • Kaj so pametne pogodbe in za kaj se uporabljajo?
 • Življenjski cikel pametnih pogodb.
 • Sistematični pregled aktualnih kriptovalut, ki podpirajo pametne pogodbe.
 • Osnove priprave pametnih pogodb v Ethereum ekosistemu.
 • Pregled pristopa interakcije pametnih pogodb s podatki izven verige z uporabo pametnih prerokov (ang. Smart Oracles).
 • Orodja za pripravo, validacijo, testiranje in namestitev pametnih pogodb v testno omrežje.
 • Primeri dobrih in slabih praks pametnih pogodb v Ethereum ekosistemu.

 

ZA KOGA?

Izobraževanje je primerno predvsem za razvijalce in sistemske administratorje; za vse, ki bi želeli izvedeti več o digitalni alternativi klasičnih pogodb.

 

PRIJAVNINA:

 • Cena za posameznike: 350 € + DDV
 • Člani Kluba alumnov UL: 250 € + DDV
 • Člani Kluba alumnov UL FRI: 240 € + DDV
 • Študenti: 80 € + DDV

 

Cena zajema:
-  izvedbo izobraževanja,
-  zapiske z dodatno razlago, ilustracijami in primeri,
-  certifikat Akademije FRI,
-  malico.

 

Vsak udeleženec potrebuje svoj prenosni računalnik.

 

IZVAJALEC:
Sandi Gec je asistent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter član Laboratorija za podatkovne tehnologije. Raziskovalno dela na področju programskega inženiringa, bolj natančno se ukvarja z računalništvom v oblaku v povezavi s tehnologijo veriženja blokov predvsem s pametnimi pogodbami.

 

 

Iterativno in agilno vodenje projektov razvoja programske opreme

Namen izobraževanja je predstaviti sodobne pristope vodenja projektov razvoja programske opreme. Prvi del je namenjen spoznavanju ključnih lastnosti iterativnega pristopa. V drugem delu udeleženci spoznajo dva popularna agilna iterativna pristopa za vodenje projektov – SCRUM in Kanban. Del izobraževanja poteka v obliki delavnice v kateri udeleženci v skupinah izdelajo plan iteracij z upoštevanjem tveganj.
 
Izobraževanje bo potekalo v petek, 14. junija 2019, od 9.00 do 15.00 ure v Akademiji FRI.
 
VSEBINA:
 • Predstavitev iterativnega razvoja.
 • Organizacija in planiranje iterativno vodenega projekta.
 • Obvladovanje projektnih tveganj.
 • Meritve in ocenjevanje napredka projekta.
 • Predstavitev agilnih pristopov.
 • Pristop SCRUM.
 • Pristop Kanban.
 
ZA KOGA?
Vodje projektov, razvijalci, analitiki in drugi vključeni v projekte razvoja programske opreme, ki želijo spoznati ključne elemente iterativnega razvoja programske opreme v velikih skupinah in projektih kot tudi agilne pristope, ki so bolj primerni za delo v manjših skupinah.
 
PRIJAVNINA:
 • Cena za posameznike: 300 € + DDV
 • Člani Kluba alumnov UL: 240 € + DDV
 • Člani Kluba alumnov UL FRI: 225 € + DDV
 • Študenti: 70 € + DDV
 
Cena zajema:
-  izvedbo izobraževanja,
-  zapiske z dodatno razlago, ilustracijami in primeri,
-  certifikat Akademije FRI,
-  malico.
 
Vsak udeleženec potrebuje svoj prenosni računalnik.
 
IZVAJALEC:
Dr. Damjan Vavpotič je prodekan za kakovost in mednarodno dejavnost in izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter predstojnik Laboratorija za informatiko. Na raziskovalnem področju se ukvarja z metodologijami razvoja informacijskih sistemov in programske opreme, v okviru tega še zlasti z agilnimi pristopi, objektnim razvojem ter pristopi k vpeljevanju in evalvaciji metodologij v organizacijah. Raziskovalno se ukvarja tudi z evalvacijo pedagoških procesov.
 
 

BAYESOVA STATISTIKA S PROGRAMSKIM JEZIKOM STAN

Izobraževanje je namenjeno udeležencem, ki so vešči programiranja in bi radi svoje znanje razširili še na analizo podatkov. Probabilistično programiranje namreč statistiko približa programerjem in jim omogoči, da hitro in kvalitetno analizirajo podatke v večini tipičnih praktičnih scenarijev. Probabilistično razmišljanje pa je ključno tudi pri razumevanju sodobnih metod statistike in strojnega učenja. Izobraževanje je primerno tudi za raziskovalce in strokovnjake, ki pri svojem delu že uporabljajo statistične metode in bi se radi spoznali še s sodobnim bayesovskim pogledom na statistično analizo.

 

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 30. maja 2019, od 16.30 do 20.30 ure v Akademiji FRI.

 

VSEBINA:
- Osnove probabilističnega razmišljanja in Bayesove statistike.
- Probabilistično programiranje in programski jezik Stan.
- Primeri analiz: ocenjevanje parametra, primerjava skupin, linearna regresija.
- Praktični in računski vidiki Bayesove statistike.

 

PREDZNANJE:
- Dobro znanje programiranja, osnove verjetnosti in zanimanje za reševanje nalog s področja analize
 podatkov.
- Znanje programskega jezika R, strojnega učenja ali statistike je zaželeno, ni pa nujno.

 

PRIJAVNINA:
- posamezniki: 160 € + DDV 
      - Članom Kluba alumnov UL priznamo 20% popust.
      - Članom Kluba alumnov FRI priznamo 25% popust.
- študenti: 60 € + DDV


Cena zajema:
-  izvedbo izobraževanja,
-  zapiske z dodatno razlago, ilustracijami in primeri,
-  certifikat Akademije FRI,
-  malico.

Vsak udeleženec potrebuje svoj prenosni računalnik.

 

IZVAJALCA:
Dr. Erik Štrumbelj je raziskovalec na področju uporabne statistike in strojnega učenja s poudarkom na bayesovskih metodah. Je izredni profesor na Univerzi v Ljubljani s preko 10 let praktičnih izkušenj iz analize podatkov, že več kot 5 let pa poučuje Bayesovo statistiko na magistrskem in doktorskem študiju. Skupaj s člani skupine za Bayesovo statistiko in računanje je aktiven pri promociji Bayesove statistike in razvoju programskih orodij, vključno s prispevki k razvoju programskega jezika Stan.

 

Dr. Jure Demšar je raziskovalec in docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V zadnjem času se, kot aktivni član raziskovalne skupine za Bayesovo statistiko in računanje, ukvarja predvsem z razvojem orodij, ki bi tovrstno analizo podatkov olajšala ter jo tako približala širši populaciji. Na svoji poklicni poti je prejel fakultetni nagradi za izjemno pedagoško delo ter izjemne raziskovalne dosežke.

 

PREPOZNAVANJE KIBERNETSKIH GROŽENJ

Vsako podjetje in vsak posameznik bi v današnjem času, ko je tehnološki napredek v stalnem porastu, varnost pa pod vprašajem, moral poznati vsaj osnove informacijske varnosti. Zato vas bomo na izobraževanju naučili osnovnega izrazoslovja, se poglobili v profile napadalcev in preučili tipične primere uspešnih napadov. Spoznali boste tudi pravne okvirje informacijske varnosti in se skladno s tem naučili pravilnih odzivov na napade. Napade boste sposobni prepoznati in znali o njih poročati tako, da bodo imeli rep in glavo.

 

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 25. aprila 2019, od 16.30 do 20.30 ure v Akademiji FRI.

 

PRIJAVNINA:
- posamezniki: 160 € + DDV 
      - Članom Kluba alumnov UL priznamo 20% popust.
      - Članom Kluba alumnov FRI priznamo 25% popust.
- študenti: 60 € + DDV


Cena zajema:
-  izvedbo izobraževanja,
-  zapiske z dodatno razlago, ilustracijami in primeri,
-  certifikat Akademije FRI,
-  malico.

 

Po prijavi vam pošljemo podatke za plačilo, prijavnino pa poravnajte v roku 5 delovnih dni. Za podjetja velja plačilo 30 dni od izdaje računa.
Izobraževanje se bo izvedlo ob zadostnem številu prijav. Pridržujemo si pravico do odpovedi in vam v tem primeru prijavnino v celoti povrnemo.
Če se želite od izobraževanja odjaviti, vas prosimo, da to storite najkasneje 3 dni pred začetkom izobraževanja. V nasprotnem vam prijavnine NE povrnemo.

 

VSEBINA:
- Osnovno izrazoslovje (INFOSEC, OSINT, modeli groženj, vektorji napada, ...).
- Splošni modeli groženj (potek napadov, pridobljene koristi, profili napadalcev, mehanska in človeška informacijska varnost).
- Tipični praktični primeri uspešnih napadov in prepoznavanje le-teh.
- Odgovorno razkrivanje incidenta in komunikacija s tehničnim osebjem in pristojnimi organi (npr. SI- CERT).
- Pravni okvirji informacijske varnosti za telebane.

 

IZVAJALEC:
Dr. David Modic se z računalniško varnostjo in posebnostmi Medmrežja ukvarja že dvajset let. Na Univerzi v Cambridgeu je opravil usposabljanje za vodenje CERT (Computer Emergency Response Team), kjer je do pred kratkim opravljal funkcijo namestnika direktorja CamCERT, zadolženega za človeške vire. V računalniškem laboratoriju Univerze v Cambridgeu je bil tudi zaposlen kot raziskovalec, raziskoval pa je spletne prevare in psihološke mehanizme informacijske varnosti. V zadnjih letih je svetoval brazilski finančni policiji, japonski policiji, litvanskemu ministrstvu za obrambo in britanski vladi. V sodelovanju z  NATOvim kooperativnim kiber centrom odličnosti je v letu 2018 so-organiziral poletno šolo varnosti v Talinnu, Estonija, v letu 2019 pa bo sodeloval pri organizaciji tekmovanja NATO Locked Shields 2019.

 

3D MODELILRANJE Z ORODJEM BLENDER

Zaradi vse večje potrebe po 3D vsebinah za uporabo v različnih scenarijih, je smiselno spoznati tudi osnove takšnih vsebin. Močno orodje za ustvarjanje 3D vsebin je Blender. To je brezplačno odprtokodno orodje namenjeno ustvarjanju animiranih filmov, vizuelnih efektov, 3D umetnij, modelov za 3D tisk, interaktivnih 3D aplikacij in video iger. Uveljavilo se je tako med amaterskimi kot profesionalnimi uporabniki in velja za najmočnejše odprtokodno 3D oblikovalsko orodje, ki podpira širok nabor uporab in ponuja visoko stopnjo prilagodljivosti.

 

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želijo naučiti 3D modeliranja z brezplačnim odprtokodnim orodjem Blender - začetnikom in izkušenim uporabnikom za hobi ali profesionalno delo. Izvedli ga bomo v treh delih, potekalo bo v sredo, 10., 17. in 24. aprila, od 16.30 do 20.30 ure v Akademiji FRI na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana.

 

PRIJAVNINA:
240 € + ddv na osebo
Članom Kluba alumnov UL priznamo 20% popust.

Članom Kluba alumnov FRI priznamo 25% popust.
- za študente: 150 € + ddv

 

Cena zajema:
- izvedbo izobraževanja,
- zapiske z dodatno razlago, ilustracijami in primeri,
- certifikat Akademije FRI,
- malico.

 

Po prijavi vam pošljemo podatke za plačilo, prijavnino pa poravnajte v roku 5 delovnih dni. Za podjetja velja plačilo 30 dni od izdaje računa.
Izobraževanje se bo izvedlo ob zadostnem številu prijav. Pridržujemo si pravico do odpovedi in vam v tem primeru prijavnino v celoti povrnemo.
Če se želite od izobraževanja odjaviti, vas prosimo, da to storite najkasneje 3 dni pred začetkom izobraževanja. V nasprotnem vam prijavnine NE povrnemo.

 

VSEBINA:
1. srečanje: 10. april 2019, od 16.30 do 20.30 ure:

● predstavitev programa Blender,
● spoznavanje z uporabniškim vmesnikom,
● uvod v 3D modeliranje,
● 3D modeliranje s krivuljami,
● 3D modeliranje s poligoni.

 

2. srečanje: 17. april 2019, od 16.30 do 20.30 ure:
● uporaba materialov,
● uporaba luči,
● postavitev scene,
● upodabljanje.

 

3. srečanje: 24. april 2019, od 16.30 do 20.30 ure:
● uporaba deformerjev,
● osnove animacije,
● upodabljanje v video.


Vsak udeleženec potrebuje svoj prenosni računalnik.

 

IZVAJALEC:
Dr. Ciril Bohak
 je asistent na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL ter raziskovalec v Laboratoriju za računalniško grafiko in multimedije. Raziskuje na področju računalniške grafike, uporabniških vmesnikov, uporabe kretenj v računalništvu in večdotičnih (multi-touch) vmesnikov.

 

SPLETNO VZPOREDNO RAČUNANJE Z WebGL

Dandanes zahtevne grafične aplikacije delujejo tudi v spletnih brskalnikih predvsem po zaslugi vmesnika WebGL. Običajno se WebGL uporablja za 3D vizualizacije, primeren pa je tudi za bolj splošno vzporedno računanje. Medtem ko se začetni tečaji v glavnem osredotočajo na osnove 3D grafike, je to izobraževanje namenjeno tistim, ki bi radi WebGL spoznali bolj podrobno in z njim pospešili računanje na končnih napravah.

 

Izobraževanje bo potekalo v torek in sredo, 26. in 27. marca, od 16.30 do 20.30 ure v Akademiji FRI na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana.


PRIJAVNINA:
-  400 € na osebo

 • Ob prijavi dveh ali več oseb iz istega podjetja, vam priznamo 15% popust.
 • Članom kluba Alumni UL priznamo 20% popust.
 • Popusti se med seboj ne seštevajo.

-  za študente: 200 €

 

Cena z vključenim 22% DDV zajema:
-  izvedbo izobraževanja,
-  zapiske z dodatno razlago, ilustracijami in primeri,
-  certifikat Akademije FRI,
-  malico.

 

Po prijavi vam pošljemo podatke za plačilo, prijavnino pa poravnajte v roku 5 delovnih dni. Za podjetja velja plačilo 30 dni od izdaje računa.
Izobraževanje se bo izvedlo ob zadostnem številu prijav. Pridržujemo si pravico do odpovedi in vam v tem primeru prijavnino v celoti povrnemo.
Če se želite od izobraževanja odjaviti, vas prosimo, da to storite najkasneje 3 dni pred začetkom izobraževanja. V nasprotnem vam prijavnine NE povrnemo.


VSEBINA:
1. srečanje: torek, 26. marec 2019, od 16.30 do 20.30 ure

-  motivacija s primeri,
-  pregled vmesnika WebGL:
    - cevovod,
    - primitivi,
    - senčenje,
-  zgradba senčilnikov,
-  vrste podatkov.

 

2. srečanje: sreda, 27. marec 2019, od 16.30 do 20.30 ure
-  prenos podatkov na GPE,
-  teksture in vzorčenje,
-  praktične omejitve,
-  standardne razširitve,
-  priprava na produkcijsko okolje,
-  optimizacija s primeri,
-  praktično delo, vaje.


PREDZNANJA: 
Poznavanje jezika Javascript.

 

Vsak udeleženec potrebuje svoj prenosni računalnik.