• Napredne senzorske tehnologije in modeliranje za sledljivost žveplovih spojin v hladni verigi
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Project type: Bilateral projects
Project duration: 2017 - 2018