• Click to Homeland: A multimedia presentation of Slovenian emigrants' cultural heritage on the Web
The Client : Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Project type: Research projects ARRS
Project duration: 2010 - 2012
/* */